48. konference chemického a procesního inženýrství
15.-18. října 2001, Srní, Šumava


ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihláška příspěvku a zájmu o konferenci
    Svůj zájem o účast na konferenci a o některý z jejich programů vyznačte, prosím, na interaktivním přihlašovacím formuláři. Vyplnění formuláře, proveďte prosím do 15. května 2001. Přihlášky budou přijímány i po tomto termínu, autoři, příp. vystavovatelé, však již nebudou uvedeni ve 2. oběžníku. Současně s přihláškou musí být zaslán výstižný souhrn v rozsahu nejvýše jedné strany, nejlépe v elektronické podobě, na adresu (cschi@csvts.cz). Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí a zařazení příspěvku do přednášek, nebo do vývěskových sdělení.

Materiály konference
    Materiály konference zahrnují 2.oběžník s programem, souhrny příspěvků, katalog MARCHES, seznam účastníků a CD ROM, na kterém budou vydány plné texty příspěvků a veškeré materiály konference. Autorům budou zaslány podrobné instrukce pro zhotovení rukopisů, které budou požadovány do 15. srpna 2001 pokud možno v elektronické podobě.

Nabídka publikace a inzerce na CD ROM
    Účastníkům, zaměstnavatelským organizacím, podnikům, školám, odborným a obchodním organizacím nabízíme prostor na CD ROMu k publikaci technických, propagačních, informativních materiálů, inzerce či pro demoverze programů, oznámení a popis kurzů, budoucích odborných setkání atd.


Předpokládané registrační poplatky a platby

Člen ČSCHI, SSCHI, ČSS a SChP 1 700 Kč
Ostatní účastníci 1 900 Kč
Studenti a doktorandi1 000 Kč
MARCHES 2001 - výstavní kóje5 000 Kč + registrační poplatek
Firemní přednáška 45 min1 200 Kč + registrační poplatek
Stránková reklama v katalogu pro nevystavující firmy 1 200 Kč

Předběžný časový průběh

Pondělí15. října Příjezdový den, večeře
Úterý 16. října Celý den odborný program, MARCHES
Středa17. října Celý den odborný program, MARCHES, společenský večer
Čtvrtek 18. října Dopoledne odborný program, oběd, odpoledne odjezd


Ubytování a stravování účastníků (není zahrnuto v registračním poplatku)
Ubytování bude zajištěno v hotelu Srní a Šumava v jednolůžkových pokojích (cena cca 1200 Kč), ve dvoulůžkových pokojích (cena cca 750 Kč).Cena apartmanu - 3 osoby (celkem 2100 Kč). Uvedené předběžné ceny jsou na osobu a noc, platné pro občany ČR i SR. Další ubytování bude zajištěno v penzionech Panenka a U Vendlů. V ceně noclehu je zahrnuta snídaně a občerstvení. Večeři v pondělí a úterý si zajistí každý účastník sám v uvedených hotelech nebo penzionu Panenka. Středeční večeře bude podávána formou bufetu v hotelu Šumava pro všechny účastníky konference v rámci Společenského večera.

Prodloužení pobytu
Účastníci, kteří si chtějí prodloužit pobyt, nechť to laskavě sdělí Organizačnímu výboru konference do konce dubna 2001.

Společenský program
  • Výlet (Filipova huť - Horská Kvilda - Hamerský potok - Antigl )
  • Amatérský kuželníkový nebo kulečníkový přebor jednotlivců
  • Závěrečný společenský večer (středa)
2. oběžník
2. oběžník bude obsahovat podrobný program celé konference, závaznou přihlášku k účasti a bude rozeslán během července 2001 všem autorům. Alespoň jeden autor příspěvku musí v termínu zaslat závaznou přihlášku k účasti, aby příspěvek byl zahrnut do konečného programu konference. Druhý oběžník bude současně rozeslán na všechny adresy v adresáři CHISA. Pokud by si někdo nebyl jist zda v adresáři je, nechť laskavě sdělí svou adresu sekretariátu České společnosti chemického inženýrství.

Adresa pro korespondenci a spojení
Česká společnost chemického inženýrství
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel: 02/21082333, Fax: 02/21082366, E-mail: cschi@csvts.cz


Zpět na stránku CHISA 2001

Zpět na domovskou stránku CHISA