48. konference chemického a procesního inženýrství
15.-18. října 2001, Srní, Šumava


PROGRAM KONFERENCE

Zaměření konference
    Konference je zaměřena na celý obor chemického, biochemického, potravinářského a procesního inženýrství, na jeho použití v praxi s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům vědy a technologie a při respektování udržitelného rozvoje, ochrany zdraví, bezpečnosti, ochrany pracovního a životního prostředí.

Nosnými konferenčními tématy jsou:
 • Reaktorové inženýrství
 • Systémové inženýrství
 • Počítače a řízení
 • Převod tepla a tepelné výměníky
 • Pece, odpařování, sušení
 • Separační procesy a aparáty
 • Biotechnologie a potravinářství
 • Míchání, fluidace, filtrace
 • Tok tekutin, CFD
 • Rovnováhy a termodynamika
 • Bezpečnost a předcházení ztrátám
 • Energetika, integrace procesů
a specializovaná sympozia:

II.Sympozium "Membrány a membránové operace pro 3.tisíciletí"
Pořádá: Membránová sekce ČSCHI
Garant: Ing Miroslav Bleha, CSc., tel: 02/20403280, fax: 02/35357774,
e-mail: bleha@imc.cas.cz
Téma:
 • Nové typy membrán, jejich příprava a použití v tradičních i nových aplikacích.
 • Polymerní organické i anorganické materiály, jejich chemicky modifikované formy a použití. Vzhledem k principu trvalé udržitelnosti se vedle separací technologických a ochraňujících životní prostředí jedná zejména o energetiku (palivové a chemické články), biotechnologie (membránové reaktory), případně o přenos informací apod.

III.Sympozium "Stroje a aparáty v chemickém a potravinářském průmyslu"
Pořádá: Česká strojnická společnost.
Garant: Doc. Ing.Jaroslav Jícha, CSc., tel: 05/41142390,
e-mail: jicha@upei.fme.vutbr.cz
Téma:
 • Návrh, konstrukce a výroba chemických aparátů
 • Stroje pro chemické a potravinářské výroby
 • Výroba chemických zařízení v ČR
 • Stroje a zařízení pro ochranu životního prostředí
 • Nové energetické systémy a zařízení

II.Sympozium "Údržba průmyslových zařízení v chemickém průmyslu"
Pořádá: Sekce ČSCHI Údržba a realizace procesních zařízení, ve spolupráci s Výborem pro údržbu a investiční výstavbu Svazu chemického průmyslu ČR.
Garant: Garant: Ing. Jan Čížek, CSc., tel./fax: 02/6514175,
e-mail: jan.cizek@icom.cz
Téma:
 • Údržba a realizace investic v průmyslových podnicích
 • Zkušenosti se změnami výrobních procesů a výroby v ČR a zahraničí
 • Integrální modernizace výrobních technik
 • Bezpečnost technologických provozů a závodů

MARCHES 2001
    Ve dnech 16. a 17. října se uskuteční tradiční výstavka MARCHES 2001 - trh chemického inženýrství a služeb. Účastníkům budou k dispozici výstavní kóje a/nebo možnost prezentace firemní přednášky. Pořadatelé zvou reprezentanty firem a organizací, aby v této sekci konference obeznámili její účastníky s nabídkou svých produktů nebo služeb. Bude vydán katalog MARCHES, obsahující dodané informační materiály firem. Je možné též zadat pouze písemný materiál do katalogu (inzerát).


Zpět na stránku CHISA 2001

Zpět na domovskou stránku CHISA