Jubilejní 50. konference
chemického a procesního inženýrství
20.-23. října 2003, Srní, Šumava


ORGANIZAČNÍ POKYNY


Přihláška účasti
Přihlášku účasti na konferenci CHISA 2003 zašlete na přiloženém formuláři co nejdříve, případně i faxem, nejpozději do 20. září 2003. Přihlášku účasti lze také stáhnout z webové stránky www.chisa.cz/2003/reg.doc a zaslat jako přílohu na e-mailovou adresu : cschi@csvts.cz. Na základě Vaší přihlášky účasti Vám bude obratem zaslána faktura na proplacení registračního poplatku. Prosíme o zajištění jejího neprodleného proplacení Vaší organizací.

Objednávka ubytování
Objednávku ubytování vyznačte podobně na přiloženém formuláři. Ubytování se nebude hradit předem, faktura za ubytování bude zaslána Vaší účtárně po skončení konference.

Materiály konference
Při registraci obdržíte sborník příspěvků s katalogem MARCHES, seznam účastníků a CD-ROM s plnými texty všech referátů.

Nabídka publikace a inzerce na CD-ROM
Prostor na CD-ROM nabízíme účastníkům a jejich zaměst-navatelským organizacím k publikaci technických, propagačních, informativních materiálů, inzerce či pro demoverze programů, oznámení a popisu kurzů, budoucích odborných setkání atd. V případě zájmu se co nejdříve spojte se sekretariátem ČSCHI.

Registrační poplatky a platby (včetně autorů)

Člen ČSCHI, SSCHI a SCHP 1 900 Kč
Ostatní účastníci 2 100 Kč
Studenti a doktorandi 1 200 Kč
MARCHES - kóje 6 000 Kč + registrační poplatek
firemní přednáška 25 min. 1 200 Kč+ registrační poplatek
stránková reklama v katalogu pro nevystavující firmy 1 200 Kč
Doprovázející rodinní příslušníci neplatí registrační poplatek.

Ubytování
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích, dvoulůžkových pokojích a apartmánech. Podrobnější informace jsou uvedeny na druhé straně Přihlášky účasti.

Podmínky stornování
V případě zrušení účasti do 30.září 2003 se vrací 90% registračního poplatku, po tomto termínu se registrační poplatek nevrací.
V případě zrušení objednaného ubytování do 10.října 2003 se bude fakturovat 10% částky za ubytování. Po tomto termínu se bude fakturovat celá částka.

Stravování
Snídaně a občerstvení jsou zahrnuty v ceně ubytování. Snídaně budou podávány v příslušných ubytovacích zařízeních, občerstvení v úterý, středu a čtvrtek je pro všechny účastníky v hotelu Srní. Nápoje k občerstvení si hradí každý sám. Pondělní a úterní večeři si také zajišťuje každý účastník sám. Pro pozdní pondělní příjezdy, které budou předem nahlášeny, bude zajištěna obsluha v hotelu Srní.
Ve středu se na společenském večeru podává večeře formou bufetu pro všechny účastníky a jejich doprovod ve Společenském sále hotelu Šumava. Kromě přípitku si rovněž každý hradí nápoje sám.

Registrace
Registrace bude probíhat od pondělí 20.10. do čtvrtka 23.10.2003 v hale hotelu Srní. V pondělí : 12.00 - 22.00 hod., v úterý a ve středu 8.00 - 17.00 hod., ve čtvrtek 8.00 - 12.00 hod.

Společenský program
 • Úterý 21. října ve 13.00 hod. - výlet k Prášilskému jezeru
 • Úterý 21. října v 17.00 hod - kuželkový turnaj ( dle zájmu účastníků)
 • Úterý 21. října ve 20.00 hod. - ochutnávka moravských vín
 • Středa 22. října v 18.30 hod. - společenský večer

  Hotel Srní nabízí pro všechny účastníky a doprovod bazén (bezplatně). Saunu, fitness a služby maséra nutno hradit.

  Výlet
  Účastníci se mohou přihlásit na výlet k Prášilskému jezeru, vedený profesionálním průvodcem v úterý 21.října 2003 : autobusem na Velký Bor, odtud pěšky přes Novou Studnici (krásné výhledy do kraje) k Prášilskému jezeru, zpět bývalou historickou cestou na parkoviště do Prášil - čtyři hodiny pěší chůze. Návrat autobusem zpět do Srní. Poplatek bude vybírán v registraci. Prosíme zájemce, aby si výlet označili v příslušné kolonce na Přihlášce účasti.

  Doprava
  Přímo do Srní není vlakové spojení a autobusová doprava je velmi omezená. Proto se doporučuje doprava vlastním vozidlem. Pro ostatní účastníky uvádíme vybrané vlakové a autobusové spoje.

  Doporučená trasa Praha - Srní vlastním vozidlem
  Praha - Strakonice - Horažďovice - Sušice. V Sušici kolem řeky po nábřeží, vlevo přes most a za mostem směr Dlouhá Ves, Anín, Rejštejn, Čeňkova pila a Srní.
  Délka trasy ze Smíchova do Srní je cca 170 km.

  Doporučené vlakové spojení do Srní
  Přímý rychlík OTAVA: Praha hl.n. odj.6.34 hod., Smíchov odj. 6.43 hod., Sušice příj.10.26 hod. Možnost použít autobusové spojení ze žel.stanice Sušice-směr Modrava, Filipova Huť ve 13.35 hod. nebo z nábřeží ve 13.40 hod. Příjezd do Srní ve 14.32 hod.

  Vlakové spojení do Prahy
  Přímý rychlík Otava : odj. Sušice 15.55 hod., příj. Praha 19.41 hod. K tomuto vlaku možno použít autobus ČSAD Filipova Huť - Sušice, odjezd ze Srní v 11.30 hod., příj. Sušice nábřeží 14.05 hod.

  Autobusové spojení do Srní
  Praha autobusová stanice Na Knížecí - metro Anděl ( nástupiště 16 ) odj. 11.30 hod., Sušice nábřeží příj. 14.05 hod. Tento autobus jezdí každý pracovní den. Odjezd do Srní z nábřeží ( nástupiště č.3 ) v 15.00 hod. pravidelnou linkou: Sušice, Modrava, Filipova Huť, příjezd Srní 16.05 hod.
  Tento autobus provozuje ČSAD a následující autobus v 16.00 hod z Prahy je autobus soukromý.
  Praha autobusová stanice Na Knížecí - metro Anděl (nástupiště 16), odj. v 16.00 hod., příj. Sušice 18.25 hod. Nutno zajistit místenku. K tomuto autobusu již není ze Sušice spojení, proto Organizační výbor zajistí v pondělí jeho prodloužení do Srní. Vzhledem k tomu, že prodloužení je nutno objednat, žádáme Vás o včasné nahlášení tohoto požadavku. Výsledek bude každému zájemci sdělen.
  Poplatek za prodloužení linky Sušice-Srní bude vybírán během konference v registraci.

  Autobusové spojení do Prahy
  Pravidelná linka ČSAD s odjezdem ze Srní v 15.35 hod., Sušice nábřeží příj.16.26 hod., Sušice nábřeží ( nástupiště č.7 ) odj. 17.05 hod., příj.Praha-Smíchov 19.40 hod.
  Na tento spoj je lépe zakoupit v Praze místenku.

  Adresa pro korespondenci a spojení :

  Do čtvrtka 16.října 2003
 • Česká společnost chemického inženýrství
  Novotného lávka 5 , 116 68 Praha 1
  Tel.: 221 082 333, Fax: 221 082 366, E-mail: cschi@csvts.cz
  Od neděle 19. října 2003
  Hotel Srní - Komes SHD, a.s.
  (Organizační výbor konference CHISA 2003)
  341 94 Srní
  Tel.: 376 599 212
  Mobil : 723 083 755 (pouze po dobu konference)
  Účastníkům konference je možno předávat pouze vzkazy.

  Na Vaši účast na jubilejní 50. Konferenci CHISA 2003 se těší

  za programovou komisi:
  Ing.T.Míšek, DrSc., Ing.J. Tihon, CSc., Dr.Ing.J. Kosek, Ing.J. Čížek, CSc., Ing.M.Bleha, CSc.

  za organizační výbor:
  Dr. E. Pešinová, Ing. J. Novosad, CSc.

  Seznam použitých zkratek ústavů v odborném programu:

  ACES Acoustic Emission Systems
  AEM-SVSE Asoc. Energet. manažerů - Sdružení velkých spotřebitelů energie
  AIP Agentura integrované prevence
  AV ČR Akademie věd ČR
  CDM Centrum diagnostiky materiálu
  CND Centrum nelineární dynamiky, VŠCHT Praha
  ČeR Česká rafinérská
  ČEÚ Český ekologický ústav
  ČSCHI Česká společnost chemického inženýrství
  ČSS Česká společnost strojnická
  ČÚBP Český úřad bezpečnosti práce
  ČVUT České vysoké učení technické v Praze
  FF Farmaceutická fakulta, UK Hradec Králové
  FCH Fakulta chemická, VUT Brno
  FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava
  FCHT Fakulta chemicko- technologická, Univerzita Pardubice
  FMMI Fakulta metalurgie a matematického inženýrství, VŠB TU Ostrava
  FPBT Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha
  FS Fakulta strojní, ČVUT Praha
  FSI Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno
  FT Fakulta technologická, UTB Zlín
  IIT Institut informačních technologií, UTB Zlín
  Krajský úřad Pardubice
  KÚÚK Krajský úřad Ústeckého kraje
  MBÚ Mikrobiologický ústav AV ČR
  MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR
  OŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
  SCHP Svaz chemického průmyslu ČR
  STU Slovenská technická univerzita Bratislava
  TU Technická univerzita Ostrava
  ÚAT Ústav anorganické technologie, VŠCHT Praha
  ÚEŘ Ústav ekonomiky a řízení chem. a potr. průmyslu, VŠCHT Praha
  ÚFCH Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha
  ÚFMT Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha
  ÚH Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
  ÚCHAP Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha
  ÚCHI Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha
  ÚCHM Ústav chemie materiálů, VUT Brno
  ÚCHP Ústav chemických procesů AV ČR
  ÚCHTS Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha
  UK Univerzita Karlova
  ÚKCHB Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, VŠCHT Praha
  ÚM Ústav matematiky, VŠCHT Praha
  ÚMCH Ústav makromolekulární chemie AV ČR
  ÚMTE Ústav mechaniky tekutin a energetiky, ČVUT Praha
  ÚOS Ústřední odborná skupina
  ÚOT Ústav organické technologie, VŠCHT Praha
  ÚPEI Ústav procesního a ekologického inženýrství, VUT Brno
  ÚPKOO Ústav plynárenství,koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha
  ÚPMT Ústav polymerních materiálů a technologií, UTB Zlín
  ÚPŘT Ústav počítačové a řídicí techniky, VŠCHT Praha
  ÚPZT Ústav procesní a zpracovatelské techniky, ČVUT Praha
  ÚSK Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha
  ÚSMH Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
  ÚT Ústav termomechaniky AV ČR
  UTB Univerzita Tomáše Bati Zlín
  ÚTMT Ústav technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha
  VP ČSCHI Východočeská pobočka ČSCHI, Univerzita Pardubice
  VŠB Vysoká škola báňská, TU Ostrava
  VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická Praha
  VÚP Výzkumný ústav potravinářský
  VÚSAPL Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastov
  VUT Vysoké učení technické v Brně
  VVUÚ Vědecko-výzkumný uhelný ústav
  Zpět na domovskou stránku CHISA 2003