Jubilejní 50. konference
chemického a procesního inženýrství
20.-23. října 2003, Srní, Šumava


PŘEHLED ODBORNÉHO PROGRAMU KONFERENCE


Odborný program konference je zaměřen na celou oblast chemického a procesního inženýrství z hlediska teorie i praxe; výzkumu, vývoje a výroby; průmyslu, projekce a akademické sféry. Příspěvky respektují otázky bezpečnosti provozů, ochrany přírody a zdraví, i hlediska trvalé udržitelnosti.

Přednášky budou probíhat v paralelních tematických sekcích A, B, C a D, číslovaných po půldnech, počínaje úterním dopolednem 21.října 2003. Dvě vývěsková zasedání jsou celodenní, označená písmenem V a číslem počátečního dopoledne (1, 3). Komerční odborné prezentace firem a institucí, zaměřené zejména na nové výrobky a služby, jsou zařazeny podle své tematiky do přednáškových sekcí.

Diskuze

V návaznosti na přednášky sympozia "Chemické inženýrství v roce 50. jubilea CHISA" se bude konat v úterý 21. října v 19.00 hod. neformální diskuze "Quo vadis, české chemické inženýrství". V sekci D4 "Údržba" je panelová diskuze na téma "Základní otázky udržitelnosti v chemickém průmyslu" zařazena v programu ve středu 22. října odpoledne. V úterý 21.října se uskuteční v 19.00 hod. schůzka pracovní skupiny ČSCHI "Údržba a realizace průmyslových procesních zařízení".

Výstavka MARCHES 2003

Dvoudenní výstavka, konaná v úterý 21. a ve středu 22. října 2003, bude mít k dispozici standardní kóje o ploše cca 5 m2 pro obchodní jednání a demonstrační účely. Katalog vystavovatelů, do kterého mohou přispět i organizace, které nebudou vystavovat, bude součástí sborníku.

Informace pro účastníky, kteří používají notebook :

Hotely Srní i Šumava poskytují pro majitele notebooků službu Eurotel WiFi Jet, která jim poslouží ke stahování dat bezdrátovým způsobem. Nutná je PCMCIA karta pro notebook, kterou uvedené hotely nemohou poskytnout. Lze ji zakoupit u prodejců Eurotelu nebo výpočetní techniky. Tuto službu je možno použít v hale a jídelně hotelu Srní a ve Společenském sále a recepci hotelu Šumava.

Internet je k dispozici v recepci hotelu Šumava v ceně Kč 30,- za půl hodiny.

Zpět na domovskou stránku CHISA 2003