ORGANIZAČNÍ POKYNY


Přihláška

Po vyplnění přihlášky obdržíte heslo, kterým získáte kdykoliv přístup k Vašim uživatelským stránkám, na kterých budete mít možnost:
• přihlásit referát
• vložit souhrn
• vložit plný text
• registrace účasti
• zajistit ubytování


Termín pro přihlášení příspěvku je do 15. června 2013. Přihlášky budou přijímány i po tomto termínu, autoři však budou uvedeni pouze v dodatku. K přihlášce příspěvku musí být uveden výstižný souhrn v rozsahu nejvýše jedné strany.
Podrobné instrukce autorům (doc, 192 kB)

Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí a zařazení příspěvku do přednášek nebo do posterů. Plné texty budou požadovány do 15. srpna 2013 v elektronické podobě.

Seznam přihlášených příspěvků

Každý referát bude během jednoho až dvou dnů po přihlášení uveden v tabulce přihlášených příspěvků.

Předběžný odborný program konference

Předběžný odborný program konference bude uveden na webových stránkách konference od 25. září 2013.

Materiály konference

Program konference, souhrny příspěvků, seznam účastníků a CD ROM s plnými texty příspěvků.

Přehled termínů pro rok 2013

15. červen

přihláška referátu, přednášky nebo posteru

15. srpen

zaslání plného textu

15. září

registrace na internetu za zvýhodněný poplatek

10. září

objednání ubytování, čím dříve bude objednáno, tím lze předpokládat přidělení požadovaného ubytování

14. říjen

registrace v Srní

15. říjen

zahájení konference

Registrační poplatky (vč. DPH)

Člen ČSCHI, SSCHI

3000 Kč

Ostatní účastníci

3500 Kč

Studenti a doktorandi

2000 Kč

Po 10. září se všechny registrační poplatky zvyšují o 300 Kč.

Přednášející platí standardní registrační poplatek. Doprovázející osoby registrační poplatek neplatí. Po Vaší registraci k účasti Vám bude na Vašich uživatelských stránkách vygenerována faktura na proplacení registračního poplatku. Prosíme o zajištění jejího neprodleného proplacení Vaší organizací.

Podmínkou pro uvedení referátu v programu konference je zaplacení registračního poplatku. Pokud registrační poplatek nebude zaplacen v termínu, nebude referát uveden v konečném programu.

Firmy nebo instituce, které mají zájem o reklamu v tištěných materiálech konference či účast na výstavce, prosíme, aby kontaktovaly organizační výbor konference ( org@chisa.cz ).

Předběžný program konference

Pondělí

14. října

Příjezdový den

Úterý

15. října

Odborný program a posterová sekce - celý den

Středa

16. října

Odborný program po celý den a do 13:00 posterová sekce

Čtvrtek

17. října

Dopoledne odborný program, odpoledne odjezdy účastníků. Ve 13:00 zasedání HV ČSCHI

Ubytování a stravování účastníků

stravování není kromě snídaně zahrnuto v registračním poplatku, ale v ceně ubytování.

Ubytování bude zajištěno v následujících hotelech a penzionech:

Hotel Srní a Šumava:

dvoulůžkový - obsazený 1 osobou 1800 Kč
dvoulůžkový - obsazený 2 osobami     2600 Kč
1/2 dvoulůžkového pokoje 1300 Kč
3 lůžkové apartmá 4200 Kč

Hotel Srní nabízí pro všechny účastníky konference a jejich doprovod, včetně těch, kteří nejsou ubytováni v hotelu Srní nebo Šumava, bezplatně bazén.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH a jsou platné na osobu a noc pro občany ČR i SR.

Stravování

Snídaně, obědy, ochutnávka vín a společenská večeře jsou zahrnuty v ceně ubytování. Snídaně budou podávány v příslušných ubytovacích zařízeních, oběd v úterý, středu a čtvrtek je pro všechny ubytované účastníky v hotelu Srní. Nápoje k obědu si hradí každý sám, k dispozici zdarma bude voda ve džbánech Pondělní a úterní večeři si také zajišťuje každý účastník sám. Pro pozdní pondělní příjezdy, které budou předem nahlášeny, bude zajištěna obsluha v restauraci hotelu Srní. Ve středu se na společenském večeru podává večeře formou rautu pro všechny účastníky a jejich doprovod ve společenském sále hotelu Šumava. Kromě přípitku si každý hradí nápoje sám.

Stornopodmínky

V případě zrušení účasti do 1.září 2013 se vrací 90% registračního poplatku, po tomto termínu se registrační poplatek nevrací. V případě zrušení objednaného ubytování do 25. září 2013 se bude fakturovat 10% částky za ubytování. Po tomto termínu bude fakturována celá částka.

Společenský program

úterý, 15. října

12:30

Autobusový výlet

20:00

Vinotéka a prohlídka posterů, hotel Šumava

středa, 16. října

12:30

Autobusový výlet (stejný program jako v úterý)

18:00

Společenský večer (raut) v hotelu Šumava

Výlet

Účastníci se mohou přihlásit na registračním formuláři, na výlet vedený profesionálním průvodcem do bavorské Železné Rudy, s procházkou kolem Velkého javorského jezera, přes lázně Bodenmais, Zwiesel, do Regenhütte, kde bude navštíveno muzeum zvěře. Dále přes Železnou Rudu zpět do Srní. Zájemce o úterní nebo středeční výlet prosíme o označení na přihlášce v příslušné kolonce. Odjezd je vždy ve 12.30 hod. od hotelu Srní. Poplatek za výlet bude vybrán během konference v registraci.Připojení na internet

Pro zájemce je k dispozici internet v recepci hotelu Srní a v recepci hotelu Šumava.
MENU


KONTAKT

ČSCHI
Novotného Lávka 5
111 68 Praha 1

fax: +420 221 082 366
e-mail: org@chisa.cz