Celkový časový harmonogram


Den

Čas

Hotel Srní

Hotel Šumava

Pondělí 14. října 2013

12:00 - 22:00

Příjezdy, registrace

 

Úterý 15. října 2013

08:40 - 08:55

 

Zahájení společenský sál

09:00 - 12:30

Přednášky sekce E

Přednášky

13:30 - 17:00

Přednášky sekce E

Přednášky sekce

09:00 - 17:00

 

Vývěsky

12:30 - 18:00

Výlet

 

18:45 - 20:45

Plenární přednášky

 

21:00 - 23:00

 

Ochutnávka vín

Středa 16. října 2013

09.00 - 12:30

Přednášky sekce E

Přednášky

12:30 - 18:00

Výlet

 

13:30 - 17:00

Přednášky sekce E

Přednášky

09:00 - 14:00

 

Vývěsky

19:00 - 23:00

 

Společenský večer

Čtvrtek 17. října 2013

08:30 - 12:00

Přednášky sekce E

Přednášky

odpoledne

odjezdy

odjezdy

13:00 - 16:00

 

Schůze hlavního výboru ČSCHI

Témata a sympozia

 • VII. Sympozium "Membránové technologie"
  Sympozium Membránové technologie se koná pod záštitou České membránové platformy, člena České chemickoinženýrské společnosti.
 • VIII. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu"
 • Sympozium "Míchání"
 • 4. Sympozium "Odpady 2013"
 • 3. Sympozium "Potravinářské inženýrství"
 • 4. Sympozium "Reologie"
 • Biotechnologie
 • Energetika, technologie, počítače
 • Termodynamika, fázové rovnováhy, vlastnosti latek
 • Převod tepla
 • Reaktorové inženýrství a katalýza
 • Separační procesy a aparáty
 • Technologie sypkých hmot
 • Termodynamika
 • Tok tekutin, CFDProgram CHISA 2013


Sekce A

úterý
9:00- 12:00 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
A 1.1 7 Aplikace tlakových membránových procesů při zpracování odpadní vody z myček automobilů Mikulášek Petr VII. Sympozium "Membránové technologie" Friess/Bleha
A 1.2 65 Využití membránových procesů při odsolování vod z demineralizační stanice Hajduková Jitka VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 1.3 94 Úprava podzemných vôd membránovými technológiami pre účely domácností Rizman Maroš VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 1.4 95 Úprava povrchových vôd membránovými technológiami pre technologické účely Huszágh Ľudovít VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 1.5 31 Optimalizace cross-flow mikrofiltrační jednotky a testování jejího vlivu na kvalitu vína Halama Radek VII. Sympozium "Membránové technologie"
14:30-17:30 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
A 2.1 18 Laboratorní testy elektrodialýzy s procesním kondenzátem z výroby ledku amonného Machuča Lubomír VII. Sympozium "Membránové technologie" Křivčík/Vopička
A 2.2 44 Srovnání nízkoodporových a klasických membrán RALEX® při demineralizaci syrovátky pomocí elektrodialýzy Ečer Jiří VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 2.3 70 Zajištění stabilizace vinného kamene použitím procesu elektrodialýzy Savchuk Nataliya VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 2.4 71 Zpracování kyselých hydrolyzátů monosacharidů membránovými procesy Kotala Tomáš VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 2.5 55 Určování limitních prudů v elektrodialýze roztoků chloridu sodného Káňavová Natália VII. Sympozium "Membránové technologie"
středa
9:00- 12:00 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
A 3.1 105 Separační asymetrické membrány pro separaci plynů na bázi prostupujících sítí Peter Jakub VII. Sympozium "Membránové technologie" Mikulášek/Pilnáček
A 3.2 119 Optimization of TS1 and 6FDA based polyimides for CO2/CH4 gas separation Mixed Matrix Membranes (MMMs). Martín-Gil Violeta VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 3.3 97 Zušlechťování bioplynu pomocí zakotvených kapalných membrán Izák Pavel VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 3.4 43 Sorpce par zelených rozpouštědel v průmyslově vyráběných polymerech Vopička Ondřej VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 3.5 50 Studium sorpce plynů a par v polymerech pomocí IČ spektroskopie Friess Karel VII. Sympozium "Membránové technologie"
14:30-17:30 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
A 4.1 48 Stanovení transportních parametrů plynů a par v EATB-PIM pomocí permeačních měření Pilnáček Kryštof VII. Sympozium "Membránové technologie" Izák/Markoš
A 4.2 51 Studium stárnutí polymerů s vnitřní mikroporozitou pomocí sorpce oxidu uhličitého Lanč Marek VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 4.3 118 Optimization of 6FDA based polyimides synthesis for dense film membranes. Martín-Gil Violeta VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 4.4 14 Experimentálne a matematické modelovanie hybridných systémov bioreaktor – membránová separácia Markoš Jozef VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 4.5 34 Porovnanie produkcie 2fenyl etanolu jednoduchou vsádzkovou fermentáciou a fermentáciou v hybridnom systéme bioreaktor – membránová separácia Markoš Jozef VII. Sympozium "Membránové technologie"
čtvrtek
9:00- 12:00 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
A 5.1 68 Vývoj extrudované trubkové membrány Křivčík Jan VII. Sympozium "Membránové technologie" Peter/Hajduková
A 5.2 131 Využití membránových technologií na jaderných elektrárnách Bártová Šárka VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 5.3 85 Akumulace energie pomocí vanadové redoxní průtočné baterie Mazúr Petr VII. Sympozium "Membránové technologie"
A 5.4 5 Kontinuální difuzní dialýza kyseliny sírové a síranu sodného Palatý Zdeněk VII. Sympozium "Membránové technologie"

Sekce B

úterý
9:00- 12:00 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
B 1.1 67 Vývoj a trendy zpracovatelských procesů a technologických postupů v cukrovarnictví v posledních 20 letech. Bubník Zdeněk 3. Sympozium "Potravinářské inženýrství" Bubník, Henke
B 1.2 29 Návrhový software pro stanovení velikosti a provozních parametrů elektrodialyzační jednotky pro odsolování syrovátky Kinčl Jan 3. Sympozium "Potravinářské inženýrství"
B 1.3 63 Vliv vybraných fyzikálně-chemických faktorů na mechanismus přepěňování piva Poštulková Michaela 3. Sympozium "Potravinářské inženýrství"
B 1.4 30 Optimalizace a matematický popis hydrodestilace eukalyptu a lipie Topiař Martin 3. Sympozium "Potravinářské inženýrství"
B 1.5 53 Testování nových postupů izolace a separace arabinoxylanů z pšeničných otrub Honců Iva 3. Sympozium "Potravinářské inženýrství"
B 1.6 114 Chemotaxe kapek dekanolu v gradientu soli Čejková Jitka Termodynamika, fázové rovnováhy, vlastnosti látek
14:30-17:30 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
B 2.1 15 Extrakce beta-sitosterolu z kořenů kopřivy superkritickým CO2 Sovová Helena 3. Sympozium "Potravinářské inženýrství" Bubník, Henke
B 2.2 41 Separace enantiomerů z racemických směsí Brožová Libuše 3. Sympozium "Potravinářské inženýrství"
B 2.3 6 Adhezní vlastnosti anaerobních kontaminantů piva rodu Pectinatus a Megasphaera Bittner Milan 3. Sympozium "Potravinářské inženýrství"
B 2.4 81 Kontinuální chromatografie s proměnnou konfigurací kolon Henke Svatopluk 3. Sympozium "Potravinářské inženýrství"
B 2.5 26 Mletí a sypné vlastnosti netypických dřevinových plniv Svěrák Tomáš Sypké hmoty
středa
9:00- 12:00 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
B 3.1 113 Charakterizace různě viskózních suspenzí pomocí CFD a populačních bilancí Vonka Michal 4. Sympozium "Reologie" Machač, Vonka
B 3.2 61 Vliv stěn válcové nádoby na pád tuhé kulové částice v čistě viskózních kapalinách Machač Ivan 4. Sympozium "Reologie"
B 3.3 39 Reologické vlastnosti emulgovatelných tavných lepidel na bázi polyvinylacetátu Šiška Bedřich 4. Sympozium "Reologie"
B 3.4 16 Hodnocení stupně radiačního sesítění ultra-vysokomolekulárního polyetylenu z reologických dat Mikešová Jana 4. Sympozium "Reologie"
B 3.5 91 The deflocculation of kaolin suspensions – the effect of various electrolytes Pěnkavová Věra 4. Sympozium "Reologie"
14:30-17:30 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
B 4.1 75 Posouzení atraktivity investičních záměrů výstavby zařízení pro energetické využití odpadu Šomplák Radovan 4. Sympozium "Odpady 2013" Kolomazník, Šomplák
B 4.2 2 Kompletní využití odpadních tuků a olejů pro bionaftu. Kolomazník Karel 4. Sympozium "Odpady 2013"
B 4.3 135 Návrh multifunkční poloprovozní jednotky pro snižování polutantů z odpadního plynu Jecha David 4. Sympozium "Odpady 2013"
B 4.4 121 Posouzení vlivu vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu (> 21 %) na charakteristické parametry spalování zemního plynu Hudák Igor 4. Sympozium "Odpady 2013"
B 4.5 58 Vliv použitých redukčních činidel na účinnost reduktivní dehalogenace halogenovaných anilinů a fenolů ve vodě Weidlich Tomáš 4. Sympozium "Odpady 2013"
B 4.6 87 Fotokatalytická degradace bisfenolu A Spáčilová Lucie 4. Sympozium "Odpady 2013"
čtvrtek
9:00- 12:00 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
B 5.1 60 Vliv směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) na analýzu a hodnocení rizik v České republice Sluka Vilém VIII. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu" Svěrák, Sluka
B 5.2 13 Distribution of sulfur in current crude oil refineries, from the view of a linear model Sváta Josef VIII. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu"
B 5.3 73 Bezpečnostní aspekty skladování propan-butanu Bernatík Aleš VIII. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu"
B 5.4 116 Laserová technika v Chemii Sikora Radomil VIII. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu"

Sekce C

úterý
9:00- 12:00 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
C 1.1 3 Kinetika termického rozkladu drevnej biomasy Hrablay Ivan Reaktorové inženýrství a katalýza Přibyl, Klusoň
C 1.2 21 Měknutí a aglomerace částic polyethylenu ve fluidních reaktorech Chmelař Josef Reaktorové inženýrství a katalýza
C 1.3 96 Kombinované foto- a elektrochemické zpracování odpadních vod obsahující nitro- a aminosloučeniny Krystyník Pavel Reaktorové inženýrství a katalýza
C 1.4 27 Modelování a on-line řízení emulzní kopolymerace – procesní model a optimalizace Pokorný Richard Reaktorové inženýrství a katalýza
C 1.5 111 Lokální popis kinetiky a termodynamiky elektrochemických reakcí u rozhraní kov-elektrolyt a polovodič-elektrolyt Přibyl Michal Reaktorové inženýrství a katalýza
14:30-17:30 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
C 2.1 46 Stanovení deaktivace u odsiřovacích katalyzátorů Tukač Vratislav Reaktorové inženýrství a katalýza Tukač, Soukup
C 2.2 52 Tepelná/katalytická redukcia dechtov z pyrolýzy drevnej biomasy Susa Dalibor Reaktorové inženýrství a katalýza
C 2.3 66 Využití semi-mechanistického modelu pyrolýzy uhlovodíků Karaba Adam Reaktorové inženýrství a katalýza
C 2.4 80 Thin photoresponding elements with frequency and amplitude modulations Klusoň Petr Reaktorové inženýrství a katalýza
C 2.5 122 Příprava a charakterizace nanovlákenných katalyzátorů pro environmentální aplikace Soukup Karel Reaktorové inženýrství a katalýza
středa
9:00- 12:00 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
C 3.1 120 Parciální oxidace vysokovroucích uhlovodíkových směsí na poloprovozní jednotce Hanika Jiří Chemické technologie a biotechnologie Hanika, Matějková
C 3.2 89 Odstraňování fenolových látek z odpadních vod pomocí sorpčních technik Matějková Martina Chemické technologie a biotechnologie
C 3.3 86 Dálkové řízení enzymatické reakce uvnitř mikročástic pomocí vysokofrekvenčního magnetického pole Ullrich Martin Chemické technologie a biotechnologie
C 3.4 37 Produkce bioethanolu z jednobuněčných řas: hmotnostní a energetická bilance Humhal Tomáš Chemické technologie a biotechnologie
C 3.5 11 Chemická modifikace buněčných stěn kvasinek Procházková Gita Chemické technologie a biotechnologie
14:30-17:30 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
C 4.1 24 Míchání jemných suspenzí. Rieger František Tok tekutin, CFD Rieger, Tihon
C 4.2 98 Elektrodifúzní metoda diagnostiky proudění v přístěnné oblasti toku Tihon Jaroslav Tok tekutin, CFD
C 4.3 12 Diskrétní model aglomerace a zanášení emulzních systémů Kroupa Martin Tok tekutin, CFD
C 4.4 99 Jak (ne)učit přenosové jevy - po 50 letech. Wichterle Kamil Přenos tepla Wichterle, Ferkl
C 4.5 79 Mikro- a nanocelulární polymerní pěny – izolační materiál budoucnosti Nistor Andra Přenos tepla
C 4.6 19 Matematické modelování izolačních vlastností polymerních pěn Ferkl Pavel Přenos tepla
čtvrtek
9:00- 12:00 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
C 5.1 137 Využití bioplynu jako paliva pro pohon motorových vozidel Vrbová Veronika Procesy pro ochranu životního prostředí Šolcová, Bakalár
C 5.2 133 Využití pokročilých oxidačních procesů pro čištění odpadních vod Šolcová Olga Procesy pro ochranu životního prostředí
C 5.3 93 Potenciál využitia dažďový vôd v domácnostiach Pavolová Henrieta Procesy pro ochranu životního prostředí
C 5.4 92 Posúdenie kvality zdrojov podzemných vôd v Košickom regióne Bakalár Tomáš Procesy pro ochranu životního prostředí

Sekce D

úterý
9:00- 12:00 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
D 1.1 35 Povrchové vlastnosti modifikovaných polymerů Švorčík Václav Materiálové inženýrství
D 1.2 40 Roubování cysteaminu na plazmatem modifikované polymerní folie pro bioaplikace Kolská Zdeňka Materiálové inženýrství
D 1.3 57 Vlastnosti nových nanokompozitů titanové nanotrubičky / polypropylen Mikešová Jana Materiálové inženýrství
D 1.4 106 Biodegradovatelné kovové materiály pro medicínu Vojtěch Dalibor Materiálové inženýrství
D 1.5 110 Využití metod rychlého tuhnutí v metalurgii Novák Pavel Materiálové inženýrství
14:30-17:30 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
D 2.1 83 Superkapacitory využívající vrstvy nano-částic oxidů manganu připravené elektrorozprašováním Pocedič Jaromír Energetika
D 2.2 112 Distribuovaná úložiště elektrické energie Kosek Juraj Energetika

Plenární přednášky

úterý
18:30 - 20:30 ser.no. název koresp.autor téma/symposium předseda
P 1.1 138 Mezní vrstva jako metoda inženýrského popisu reality Wichterle Kamil Jiří Drahoš
P 1.2 115 Inovace výuky Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Kosek Juraj


Vývěsky

VII. Sympozium "Membránové technologie"

org.č. ser.č. název
koresp.autor
P1 25 Mikrospektroskopická charakterizace vícevrstvých keramických materiálů
Andertová Jana
P2 38 Příprava a charakterizace keramických membrán
Andertová Jana
P3 8 Asymetrická iontovýměnná membrána
Křivčík Jan
P4 23 Metodika charakterizace selektivity iontovýměnných membrán
Křivčík Jan
P5 32 Optimalizace směsi pro výrobu membránové folie
Neděla David
P6 59 Vliv předúpravy iontovýměnných membrán na jejich elektrochemické vlastnosti
Válek Robert
P7 62 Vliv technologických podmínek na iontovýměnnou kapacitu ionexů při výrobě heterogenních iontovýměnných membrán
Brožová Libuše
P8 103 Anionselektivní membrány a pojiva pro alkalickou elektrolýzu vody
Schauer Jan
P9 108 Permeability of gases in polyaniline based membranes
Giel Verena
P10 56 Určování materiálových vlastností ionexů a iontovýměných membrán
Zich Ladislav

3. Sympozium "Potravinářské inženýrství"

P11 36 Predikce adheze bakteriálního rodu Alicyclobacillus
Strejc Jan
P12 84 Možnosti využití FT-IR spektroskopie pro on-line provozní kontrolu želé cukrovinek
Henke Svatopluk
P13 109 Využití statistických metod při hodnocení cukrovinek
Henke Svatopluk
P14 54 Testování procesních parametrů extruze a složení premixu k dosažení optimálního expanzního poměru extrudátu
Evžen Šárka
P15 130 Vliv přítlaku elektrod a napájecí frekvence na přímý ohmický ohřev sekané
Štancl Jaromír
P16 22 Membránová separace zasolených odpadních vod v potravinářském průmyslu
Pour Vladimír
P17 45 Srovnání účinnosti a rychlosti separace galaktooligosacharidů z hydrolyzátů syrovátky na spirálně vinutých membránách
Hinková Andrea
P18 64 Výpočet vybraných fyzikálních vlastností sacharidů a jejich roztoků
Bubník Zdeněk
P19 4 Kompozitní pšenično-ječné-konopné mouky – fyzikálně mechanické vlastnosti
Švec Ivan

4. Sympozium "Odpady 2013"

P20 74 Vliv termicko-expanzní předúpravy na biodegradabilitu pšeničné slámy
Krátký Lukáš
P21 104 Likvidace výbušné náplně roznětných systémů chemickou cestou
Mastný Libor
P22 102 Snižování organického znečištění odpadních vod z výroby chemických specialit s použitím chemické oxidace
Paděrová Zuzana
P23 107 Fotodegradace 4-chlorfenolu pomocí sulfonovaného ftalocyaninu zinku v poloprovozním reaktoru
Hejda Stanislav

VIII. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu"

P24 129 Úvod pro měření aerosolů při vybraných činnostech ve stavebnictví
Sencik Josef
P25 33 Popis fyzikálně - chemických parametrů pro simulaci jevu fire-ball
Skřínský Jan

4. Sympozium "Reologie"

P26 47 Stanovení parametrů binghamského modelu koncentrované jílové suspenze z měření na rotačním reometru v systému dvou paralelních disků
Andertová Jana
P27 126 Stabilizace vodných suspenzí bentonitu přídavkem polymeru
Večeř Marek

Tok tekutin, CFD

P28 17 Hydrodynamické simulace toku tekutiny kolem pohybujících se pevných částic.
Havlica Jaromír
P29 76 CFD simulace tvorby víru na volné hladině v nádobě bez narážek míchané třílopatkovým míchadlem se zakřivenými lopatkami
Vlček Petr
P30 125 Review on validation of CFD models of swirling flows by experimental data
Broukal Jakub
P31 127 Statistické vyhodnocení relativní pozice páru vyplouvajících bublin
Večeř Marek

Přenos tepla

P32 101 Experimentální stanovení rychlosti úbytku těkavých kapalin při hoření
Jahoda Milan

Energetika

P33 69 Vývoj integrované technologie pro produkci bioCNG z bioplynu
Bobák Marek
P34 77 Enzymatické palivové články s kombinací glukózaoxidázy a lakázy
Šíma Jan
P35 82 Membránový elektrolyzér pro přípravu elektrolytů vanadové průtočné baterie
Vrána Jiří
P36 88 Laboratorní zinko-vzduchová baterie s proudícím elektrolytem
Dundálek Jan
P37 136 Stanovení vody v pyrolýzních dehtech Karl-Fischerovou metodou
Jílková Lenka

Chemické technologie a biotechnologie

P38 28 Návrh technológie na výrobu dimetylesteru kyseliny jantárovej
Markoš Jozef
P39 42 Sorpce fenolových látek buněčnou stěnou zelených řas (Chlorella vulgaris)
Kotlíková Blanka
P40 124 Příprava povrchově modifikovaných dutých magnetických křemičitých nanočástic
Šoltys Marek
P41 128 Tisk mikročástic alginátu vápenatého s lipozomy a magnetickými nanočásticemi
Gorný Damian
P42 139 Catalytic hydrotreatment of bio-oil derived from flash pyrolysis on heterogenous catalyst
Banič Marek
P43 140 Charakterizácia lipidov extrahovaných z mikrorias
Banič Marek

Reaktorové inženýrství a katalýza

P44 1 Reaktor pro přípravu nanočástic v plazmovém výboji
Brožek Vlastimil
P45 9 Axiální disperze v reaktoru s pevným ložem
Prokešová Aneta
P46 72 Štúdium hydrodynamických charakteristík airlift bioreaktora s vnoreným membránovým modulom
Markoš Jozef
P47 90 Syntéza chemických specialit v průtočném mikroreaktorovém systému
Pavlorková Jana
P48 117 Nové katalyzátory s hierarchickou strukturou pórů: příprava a vyhodnocení mikrostrukturních charakteristik
Soukup Karel

Separační procesy a aparáty

P49 134 První práce Laboratoře separačních a filtračních procesů
Sikorová Kateřina

Termodynamika, fázové rovnováhy, vlastnosti látek

P50 10 Bobtnání polyolefinových částic
Smolná Klára
P51 49 Studium relaxace polyethylenu technikou TD-NMR
Chmelař Josef
P52 78 Inženýrský přístup k termodynamice emulzních polymerací
Chmelař Josef
P53 123 Příprava mikroporézních polymerních pěn pomocí spinodální dekompozice
Rygl Adam
P54 132 Výzkum termoresponsivní nebiologické chemotaxe
Novák Matěj

Materiálové inženýrství

P55 20 Matematické modelování pohybu pevné fáze pomocí softwaru LIGGGHTS
Kohout Martin

Procesy pro ochranu životního prostředí

P56 100 Povrchová úprava PET vláken pro vláknobetony
Lhotka Miloslav

MENU


KONTAKT

ČSCHI
Novotného Lávka 5
111 68 Praha 1

fax: +420 221 082 366
e-mail: org@chisa.cz