ORGANIZAČNÍ POKYNY
Přihláška účasti

Přihlášku účasti proveďte interaktivně ZDE.

Termín pro podání přihlášky je do 10. září 2007.

Na základě Vaší přihlášky účasti Vám bude na Vašich uživatelských stránkách vygenerována faktura na proplacení registračního poplatku. Prosíme o zajištění jejího neprodleného proplacení Vaší organizací.
Dodatečná přihláška nového příspěvku

Další příspěvky můžete ještě přihlásit (převážně jako vývěsky) interaktivně na Vašich uživatelských stránkách. Termín je rovněž do 10. září.
Instrukce autorům

Instrukce autorům (doc, 80 kB) můžete stáhnout ZDE.
Materiály konference

Při registraci obdržíte sborník souhrnů, seznam účastníků a CD-ROM s plnými texty všech referátů.


Registrační poplatky a platby (vč. DPH)

  ÚČASTNÍK   CENA S DPH
  Člen ČSCHI, SSCHI 2.900 Kč  
  Ostatní účastníci 3.100 Kč  
  Studenti a doktorandi 1.750 Kč  


Upozorňujeme, že přednášející platí standardní registrační poplatek.
Doprovázející osoby registrační poplatek neplatí.
Ceny za ubytování a stravování

(nejsou zahrnuty v registračním poplatku)

Ubytování bude zajištěno v hotelech Srní a Šumava v jednolůžkových pokojích, dvoulůžkových pokojích a apartmánech. Dále v penzionu Panenka a hotelu Vydra, příp. v dalších penzionech

Podrobnější informace jsou uvedeny na ubytovacím formuláři.

Podmínky stornování

V případě zrušení účasti do 30.září 2007 se vrací 90% registračního poplatku, po tomto termínu se registrační poplatek nevrací.
V případě zrušení objednaného ubytování do 10.října 2007 se bude fakturovat 10% částky za ubytování. Po tomto termínu bude fakturována celá částka.

Stravování

Snídaně a občerstvení jsou zahrnuty v ceně ubytování. Snídaně budou podávány v příslušných ubytovacích zařízeních, občerstvení v úterý, středu a čtvrtek je pro všechny účastníky v hotelu Srní. Nápoje k občerstvení si hradí každý sám. Pondělní a úterní večeři si také zajišťuje každý účastník sám. Pro pozdní pondělní příjezdy, které budou předem nahlášeny, bude zajištěna obsluha v restauraci hotelu Srní.
Ve středu se na společenském večeru podává večeře formou bufetu pro všechny účastníky a jejich doprovod ve společenském sále hotelu Šumava. Kromě přípitku si rovněž každý hradí nápoje sám.
Registrace

Registrace bude probíhat od pondělí 15.října do čtvrtka 18.října 2007 v hale hotelu Srní:

  • v pondělí              : 12.00 - 22.00 hod.
  • v úterý a ve středu:   8.00 - 17.00 hod.
  • ve čtvrtek            :   8.00 - 12.00 hod.
Společenský program:

  • Úterý  16. října ve 12.30 hod. - výlet na Železnorudsko
  • Úterý  16. října v   17.00 hod. - kuželkový turnaj (dle zájmu účastníků) v hotelu Srní
  • Úterý  16. října ve 21.00 hod. - ochutnávka moravských vín ve společenském sále hotelu Šumava
  • Středa 17. října v   18.00 hod. - večeře formou bufetu ve společenském sále hotelu Šumava

Hotel Srní nabízí pro všechny účastníky konference, včetně těch, kteří nejsou ubytováni v hotelu Srní nebo Šumava a jejich doprovod bezplatně bazén. Saunu, fitness a služby maséra nutno hradit.

Celkový předběžný program konference je uveden na vnitřní straně zadní stránky obalu.

Výlet

Účastníci se mohou přihlásit na výlet vedený profesionálním průvodcem do bavorské Železné Rudy, s procházkou kolem Velkého javorského jezera, event. s krátkým posezením v některé bavorské hospůdce. Zájem o tento úterní výlet prosíme označit na přihlášce v příslušné kolonce. Odjezd je ve 12.30 hod. od hotelu Srní
Doprava


Přímo do Srní není vlakové spojení a autobusová doprava je velmi omezená. Proto se doporučuje doprava vlastním vozidlem. Pro ostatní účastníky uvádíme vybrané vlakové a autobusové spoje.

Doporučená trasa Praha - Srní vlastním vozidlem

Praha - Strakonice - Horažďovice - Sušice. V Sušici kolem řeky po nábřeží, vlevo přes most a za mostem směr Dlouhá Ves, Anín, Rejštejn, Čeňkova pila a Srní.
Délka trasy ze Smíchova do Srní je cca 170 km.

Doporučené vlakové spojení do Srní

Rychlík Praha hl.n. odj.8.16 hod., Smíchov odj. 8.24 hod., Plzeň příj. 9.55 hod., odj. 10.03 hod., Horažďovice příj. 10.50 hod., odj. 11.12 hod., Sušice příj. 11.36 hod. Možnost použít autobus Sušice směr Modrava, Filipova Huť, odjíždí z nábřeží, nástupiště č.13. ve 13,50 hod., příjezd do Srní ve 14.35 hod.

Autobusové spojení do Srní

     Praha autobusová stanice Na Knížecí - metro Anděl ( nástupiště č. 4 ) odj. 10:45 hod., Sušice nábřeží příj. 13.20 hod. Odjezd do Srní z nábřeží ( nástupiště č.13 ) v 13.50 hod. pravidelnou linkou Sušice- Modrava- Filipova Huť, příjezd Srní 14.35 hod.
     Praha autobusová stanice Na Knížecí - metro Anděl (nástupiště č. 3) odj. 16.00 hod., Sušice nábřeží příj. 18.23 hod. K tomuto autobusu již není ze Sušice do Srní spojení, proto Organizační výbor zajistí pouze v pondělí jeho prodloužení do Srní. Vzhledem k tomu, že prodloužení je nutno objednat, žádáme Vás o včasné nahlášení tohoto požadavku. Výsledek bude každému zájemci sdělen.
Poplatek za prodloužení linky Sušice-Srní bude vybrán během konference v registraci. Oba autobusy vypravené z Prahy jsou soukromé, firma Vratislav Štáhlich - Klatovy, oba jezdí každý pracovní den, přípoj do Srní je pouze na autobus s odjezdem z Prahy v 11.00 hod. Na oba autobusy je nutné s předstihem objednat místenku

Vlakové spojení do Prahy

Vzhledem k nevhodné návaznosti místního autobusu ze Srní k vlaku Sušice – Praha doporučujeme místo vlakového spojení ze Sušice do Prahy použít autobus ČSAD.

Autobusové spojení do Prahy

     Pravidelná linka ČSAD s odjezdem ze Srní 10.01 hod., Sušice nábřeží příj. 10.54 hod., Sušice nábřeží odj. 13.00 hod., příj.Praha-Smíchov 15.25 hod.
     Pravidelná linka ČSAD s odjezdem ze Srní 15.35 hod., příjezd Sušice nábřeží 16.25 hod., odjezd 17.05 hod., příjezd Smíchov 19.45 hod. Na oba rychlíkové autobusy ze Sušice do Prahy doporučujeme zakoupit v Praze místenky.
Připojení na internet

Pro zájemce je k dispozici internet v recepci hotelu Srní a v recepci hotelu Šumava v ceně Kč 15,- za čtvrt hodiny.
Adresa pro korespondenci a spojení


Do čtvrtka 11. října 2007:
Česká společnost chemického inženýrství
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Tel.: 221 082 333
Fax: 221 082 366
e-mail: org@chisa.cz


Od neděle 14. října 2007:
Hotel Srní - Komes SHD, a.s.
(Organizační výbor konference CHISA 2007)
341 94 Srní

Tel.: 376 599 212
Mobil : 723 083 755 (jen po dobu konference)

Účastníkům konference je možno předávat pouze vzkazy.Za organizační výbor 54. konference CHISA 2007 se těší na Vaši účastza programovou komisi
Prof. Ing. J. Drahoš, DrSc. (předseda)
Ing. J. Čížek, CSc.
Ing. M. Bleha, CSc.
prof. Ing. P. Stehlík, CSc.
Doc. Ing. L. Bébar, CSc.
Ing. J. Novosad, CSc.
za organizační komisi
Dr. E. Pešinová
Ing. J. Novosad, CSc.

MENU


KONTAKT

ČSCHI
Novotného Lávka 5
111 68 Praha 1

Tel.: +420 221 082 333
Fax: +420 221 082 366
Email: org@chisa.cz