ORGANIZAČNÍ POKYNY
Přihláška účasti

Přihlášku k účasti proveďte nejlépe interaktivně ZDE. Přihlášku účasti (doc, 200 kB) lze také stáhnout ZDE a zaslat jako přílohu na e-mailovou adresu : cschi@csvts.cz

Termín pro podání přihlášky je do 17. září 2005.

Na základě Vaší přihlášky účasti Vám bude obratem zaslána faktura na proplacení registračního poplatku. Prosíme o zajištění jejího neprodleného proplacení Vaší organizací.
Dodatečná přihláška nového příspěvku

Další příspěvky můžete ještě přihlásit (převážně jako vývěsky) nejlépe interaktivně na Vašich uživatelských stránkách nebo na formuláři "Přihláška účasti a dodatečná přihláška příspěvku" (doc, 200 kB). Termín je rovněž do 17. září.
Instrukce autorům

Instrukce autorům (doc, 80 kB) můžete stáhnout ZDE
Materiály konference

Při registraci obdržíte sborník souhrnů s katalogem MARCHES, seznam účastníků a CD-ROM s plnými texty všech referátů.
Nabídka publikace a inzerce na CD ROM

Prostor na CD-ROM nabízíme účastníkům a jejich zaměstnavatelským organizacím k publikaci technických, propagačních, informativních materiálů, inzerce či pro demoverze programů, oznámení a popisu kurzů, budoucích odborných setkání atd. V případě zájmu se co nejdříve spojte se sekretariátem ČSCHI.
Registrační poplatky a platby (vč. DPH)

  ÚČASTNÍK   CENA S DPH
  Člen ČSCHI, SSCHI 2.600 Kč  
  Ostatní účastníci 2.900 Kč  
  Studenti a doktorandi 1.500 Kč  
  Pronájem kóje na výstavě MARCHES vč.  jednostránkové prezentace v katalogu 8.000 Kč  
  Stránková prezentace v katalogu pro nevystavující firmy 1.500 Kč  


Upozorňujeme, že přednášející platí standardní registrační poplatek a vystavovatelé platí vedle pronájmu výstavní kóje i standardní registrační poplatek.
Doprovázející osoby registrační poplatek neplatí.
Ceny za ubytování a stravování

(nejsou zahrnuty v registračním poplatku)

Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích, dvoulůžkových pokojích a apartmánech. Podrobnější informace jsou uvedeny na druhé straně Přihlášky účasti.

Podrobnější informace jsou uvedeny na ubytovacím formuláři.

Podmínky stornování

V případě zrušení účasti do 30.září 2005 se vrací 90% registračního poplatku, po tomto termínu se registrační poplatek nevrací.
V případě zrušení objednaného ubytování do 10.října 2005 se bude fakturovat 10% částky za ubytování. Po tomto termínu bude fakturována celá částka.

Stravování

Snídaně a občerstvení jsou zahrnuty v ceně ubytování. Snídaně budou podávány v příslušných ubytovacích zařízeních, občerstvení v úterý, středu a čtvrtek je pro všechny účastníky v hotelu Srní. Nápoje k občerstvení si hradí každý sám. Pondělní a úterní večeři si také zajišťuje každý účastník sám. Pro pozdní pondělní příjezdy, které budou předem nahlášeny, bude zajištěna obsluha v restauraci hotelu Srní.
Ve středu se na společenském večeru podává večeře formou bufetu pro všechny účastníky a jejich doprovod ve Společenském sále hotelu Šumava. Kromě přípitku si rovněž každý hradí nápoje sám.
Registrace

Registrace bude probíhat od pondělí 17.října do čtvrtka 20.října 2005 v hale hotelu Srní:

  • v pondělí              : 12.00 - 22.00 hod.
  • v úterý a ve středu:   8.00 - 17.00 hod.
  • ve čtvrtek            :   8.00 - 12.00 hod.
Společenský program:

  • Úterý  18. října ve 12.30 hod. - výlet na Železnobrodsko
  • Úterý  18. října v   17.00 hod. - kuželkový turnaj (dle zájmu účastníků)
  • Úterý  18. října ve 20.00 hod. - ochutnávka moravských vín
  • Středa 19. října v   18.30 hod. - společenský večer

Hotel Srní nabízí pro všechny účastníky a doprovod bazén (bezplatně). Saunu, fitness a služby maséra nutno hradit.

Celkový předběžný program konference je uveden na vnitřní straně zadní stránky obalu.

Výlet

Účastníci se mohou přihlásit na výlet do Železné Rudy, vedený profesionálním průvodcem, v úterý 18. října 2005 : autobusem do Železné Rudy, odtud pěšky k Černému jezeru (cca 3.5 km jedna cesta) a dále návštěva společného nádraží v české i bavorské Železné Rudě. Prosíme zájemce, aby si výlet označili v příslušné kolonce.
Doprava


Přímo do Srní není vlakové spojení a autobusová doprava je velmi omezená. Proto se doporučuje doprava vlastním vozidlem. Pro ostatní účastníky uvádíme vybrané vlakové a autobusové spoje.

Doporučená trasa Praha - Srní vlastním vozidlem

Praha - Strakonice - Horažďovice - Sušice. V Sušici kolem řeky po nábřeží, vlevo přes most a za mostem směr Dlouhá Ves, Anín, Rejštejn, Čeňkova pila a Srní.
Délka trasy ze Smíchova do Srní je cca 170 km.

Doporučené vlakové spojení do Srní

Přímý rychlík Otava: Praha hl.n. odj.6.15 hod., Smíchov odj. 6.24 hod., Sušice příj. 9.52 hod. Možnost použít autobusové spojení ze žel.stanice Sušice-směr Modrava, Filipova Huť ve 13.40 hod. nebo z nábřeží ve 13.45 hod. Příjezd do Srní ve 14.32 hod.

Autobusové spojení do Srní

Praha autobusová stanice Na Knížecí - metro Anděl ( nástupiště č. 3 ) odj. 11.30 hod., Sušice nábřeží příj. 14.05 hod. Tento autobus jezdí každý pracovní den. Odjezd do Srní z nábřeží ( nástupiště č.3 ) v 15.00 hod. pravidelnou linkou Sušice- Modrava- Filipova Huť, příjezd Srní 16.05 hod.
Praha autobusová stanice Na Knížecí - metro Anděl (nástupiště č. 3), odj. v 16.00 hod. (soukromý autobus), příj. Sušice 18.25 hod. Nutno zajistit místenku. K tomuto autobusu již není ze Sušice spojení, proto Organizační výbor zajistí v pondělí jeho prodloužení do Srní. Vzhledem k tomu, že prodloužení je nutno objednat, žádáme Vás o včasné nahlášení tohoto požadavku. Výsledek bude každému zájemci sdělen.
Poplatek za prodloužení linky Sušice-Srní bude vybrán během konference v registraci.

Vlakové spojení do Prahy

Vzhledem k nevhodné návaznosti místního autobusu ze Srní k vlaku Sušice – Praha, doporučujeme místo vlakového spojení ze Sušice do Prahy použít autobus ČSAD.

Autobusové spojení do Prahy

Pravidelná linka ČSAD s odjezdem ze Srní v 15.35 hod., Sušice nábřeží příj.16.26 hod., Sušice nábřeží ( nástupiště č.7 ) odj. 17.05 hod., příj.Praha-Smíchov 19.40 hod.
Na tento spoj je lépe zakoupit v Praze místenku.
Připojení na internet

V hotelech Srní (jídelna a hala) a Šumava (Společenský sál) je dostupná služba Eurotel WiFi Jet. Pro bližší informace kontaktujte Vaše zastoupení společnosti Eurotel (přímo v hotelech není možno službu aktivovat).


Pro ostatní zájemce je k dispozici internet v recepci hotelu Srní a v recepci hotelu Šumava v ceně Kč 15,- za čtvrt hodiny.
Adresa pro korespondenci a spojení


Do čtvrtka 13. října 2005:
Česká společnost chemického inženýrství
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Tel.: 221 082 333
Fax: 221 082 366
e-mail: cschi@csvts.cz


Od neděle 16. října 2005:
Hotel Srní - Komes SHD, a.s.
(Organizační výbor konference CHISA 2005)
341 94 Srní

Tel.: 376 599 212
Mobil : 723 083 755 (jen po dobu konference)

Účastníkům konference je možno předávat pouze vzkazy.Za organizační výbor 52. Konference CHISA 2005 se těší na Vaši účastza programovou komisi
Prof. Ing. J. Drahoš, DrSc. (předseda)
Ing. M. Bleha, CSc.
Ing. J. Čížek, CSc.
Ing. J. Novosad, CSc.
Ing. M. Punčochář, CSc.
za organizační komisi
Dr. E. Pešinová
Ing. J. Novosad, CSc.
KONTAKT

ČSCHI
Novotného Lávka 5
111 68 Praha 1

Tel.: +420 221 082 333
Fax: +420 221 082 366
Email: cschi@csvts.cz