PROGRAM KONFERENCE
Zaměření konference


Konference je zaměřena na celý obor chemického, biochemického, potravinářského a procesního inženýrství z hlediska teorie i praxe, s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům vědy a technologie při respektování udržitelného rozvoje, ochrany přírody, zdraví, bezpečnosti a ochrany prostředí.

Přednášky budou probíhat ve čtyřech paralelních tematických sekcích A, B, C a D, počínaje úterním dopolednem 18. října 2005. Dvě vývěsková zasedání jsou celodenní.

Předběžný odborný program je řazen podle specializovaných sympozií a nosných témat. Upřesněný odborný program bude uveden na těchto internetových stránkách v září 2005. Již nyní jsou ZDE k dispozici instrukce pro sepsání konečného souhrnu i plného textu.


Nosná témata konference:

 • Reaktorové inženýrství a katalýza
 • Systémové inženýrství
 • Počítače a řízení
 • Procesy a aparáty převodu tepla
 • Pece, odpařování, sušení
 • Separační procesy a aparáty
 • Biotechnologie a potravinářství
 • Tok tekutin, CFD
 • Míchání, fluidace, filtrace
 • Fázové rovnováhy, fyzikální vlastnosti a termodynamika
 • Nové chemické technologie a udržitelný rozvoj
 • Zvyšování bezpečnosti a předcházení ztrátám
 • Energetika a integrace procesů
 • Stroje v chemickém a procesním inženýrství - výzkum, vývoj, konstrukce, funkceSpecializovaná sympozia konference:

  Sympozium "Recyklace - současný stav a trendy"

     Garant: Ing. Miroslav Punčochář, CSc., tel. 220 390 298, fax 220 920 661, e-mail: punc@icpf.cas.cz
     Témata:

 • Recyklace kovů a plastů, trendy, ekonomické limity a problémy
 • Legislativní rámec recyklace
 • Celoživotní vzdělávání v oblasti využití a recyklace odpadů  IV. Sympozium "Údržba průmyslových zařízení v chemickém průmyslu"

     Pořádá: Pracovní skupina při ČSCHI Údržba a realizace průmyslových procesních zařízení
     Garant: Ing. Jan Čížek, CSc., tel./fax: 235 514 175, e-mail: jan.cizek@icom.cz
     Témata:

 • Zkušenosti s údržbou chemických průmyslových zařízení, moderní řešení
 • Vliv nových právních předpisů na provádění údržby
 • Zkušenosti s realizací integrované prevence a nejlepší dostupné techniky
 • Zvyšování výkonnosti, spolehlivosti a bezpečnosti v chemickém průmyslu, odhad a snižování rizik  III. Sympozium "Membrány a membránové procesy v nových aplikacích"

     Pořádá: Membránová sekce ČSCHI
     Garant: Ing. Miroslav Bleha, CSc., tel: 296 809 240, fax: 296 809 412, e-mail: bleha@imc.cas.cz
     Téma:

 • Nové membránové materiály anorganické, organické i hybridní s vlastnostmi řízenými jejich nanostrukturními parametry a určené pro stávající i nové technologie a aplikace. Zvláštní pozornost je věnována membránovým operacím v systémech zajišťujících trvalý rozvoj ochrany životního prostředí, vytvoření obnovitelných zdrojů energie a uskutečnění membránových přenosů informací. Součástí je i projednání tematické návaznosti na stávající evropské aktivity v této oblasti a zlepšení aktivit českých subjektů v evropských projektech.  Sympozium "Výzkum a nabídka zařízení v oboru technologie sypkých hmot"

     Garant: Ing.Jan Novosad, CSc. tel: 221 082 248, fax: 221 082 366, e-mail: jan.novosad@chisa.cz
     Účelem symposia je vzájemné seznámení se stavem výzkumu, služeb a nabídky zařízení v oboru technologie sypkých hmot v České a Slovenské republice.
     Témata:

 • Mechanika a měření vlastností sypkých hmot
 • Zásobníky a sila
 • Doprava
 • Mísení
 • Drcení a mletí
 • Třídění
 • Aglomerace a granulování
 • Obalování

  Panelová diskuze

     Budoucnost příruček MAPRINT (MAnuál PRocesního INženýrství a Technologie) a celoživotní vzdělávání v chemickém inženýrství
     Úvodní slovo přednese Doc. Václav Machoň, VŠCHT Praha.

     Diskuze se bude konat v úterý 18.října 2005 od 18.45 hod. do 20.00 hod. v hotelu Srní, sekce A.
MARCHES 2005

Dvoudenní výstavka, konaná v úterý 18. a ve středu 19. října 2005, bude mít k dispozici standardní kóje o ploše cca 5 m2 pro obchodní jednání a demonstrační účely. Katalog vystavovatelů, do kterého mohou přispět i organizace, které nebudou vystavovat, bude součástí sborníku.KONTAKT

ČSCHI
Novotného Lávka 5
111 68 Praha 1

Tel.: +420 221 082 333
Fax: +420 221 082 366
Email: cschi@csvts.cz