ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihláška zájmu o konferenci

Svůj zájem o účast na konferenci vyznačte, prosím, zde.

Po vyplnění přihlášky obdržíte heslo, kterým získáte kdykoliv přístup k Vašim uživatelským stránkám, na kterých budete mít možnost:
• přihlásit referát
• vložit souhrn
• vložit plný text
• registrace účasti
• zajistit ubytování


Termín pro přihlášení příspěvku je do 15. června 2009. Přihlášky budou přijímány i po tomto termínu, autoři však budou uvedeni pouze v dodatku. K přihlášce příspěvku musí být uveden výstižný souhrn v rozsahu nejvýše jedné strany.
Podrobné instrukce autorům(doc, 192 kB) můžete stáhnout zdeOrganizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí a zařazení příspěvku do přednášek nebo do posterů. Plné texty budou požadovány do 15. srpna 2009 v elektronické podobě.

Seznam přihlášených příspěvků

Každý referát bude během jednoho až dvou dnů po přihlášení uveden v tabulce přihlášených příspěvků.Předběžný odborný program konference

Předběžný odborný program konference bude uveden na webových stránkách konference od 25 září.

Materiály konference

Program konference, souhrny příspěvků, seznam účastníků a CD ROM s plnými texty příspěvků.

Přehled termínů (2009)

15. červen přihláška referátu, přednášky nebo posteru
15. srpen zaslání plného textu
10. září registrace na internetu za zvýhodněný poplatek
10. září objednání ubytování, čím dříve bude objednáno, tím lze předpokládat přidělení požadovaného ubytování
19. říjen registrace v Srní
20. říjen zahájení konference

Registrační poplatky (vč. DPH)

Člen ČSCHI, SSCHI 2950 Kč
Ostatní účastníci 3300 Kč
Studenti a doktorandi 1900 Kč
Po 10.září se všechny registrační poplatky zvyšují o 300 Kč.

Přednášející platí standardní registrační poplatek. Doprovázející osoby registrační poplatek neplatí. Po Vaší registraci k účasti Vám bude na Vašich uživatelských stránkách vygenerována faktura na proplacení registračního poplatku. Prosíme o zajištění jejího neprodleného proplacení Vaší organizací.

Podmínkou pro uvedení referátu v programu konference je zaplacení registračního poplatku. Pokud registrační poplatek nebude zaplacen v termínu, nebude referát uveden v konečném programu.

Firmy nebo instituce, které mají zájem o reklamu v programu konference, v knize souhrnů nebo na CD ROM, event. o propagační vývěsky a stoly, prosíme, aby kontaktovaly organizační výbor konference org@chisa.cz

Předběžný program konference

Pondělí 19. října Příjezdový den
Úterý 20. října Odborný program a posterová sekce - celý den
Středa 21. října Odborný program po celý den a do 13:00 posterová sekce
Čtvrtek 22. října Dopoledne odborný program, odpoledne odjezdy účastníků. Ve 13:00 zasedání HV ČSCHI


Ubytování a stravování účastníků

(není zahrnuto v registračním poplatku)

Ubytování bude zajištěno v hotelech, které lze obsadit jednou nebo dvěmi osobami.

Hotel Srní a Šumava: dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou 1580 Kč, dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami 1940 Kč. apartmá 2300 Kč/apartmá (2 osoby). apartmá 2910 Kč/apartmá (3 osoby).
Hotel Srní nabízí pro všechny účastníky konference a jejich doprovod, včetně těch, kteří nejsou ubytováni v hotelu Srní nebo Šumava, bezplatně bazén.

Hotel Vydra: dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou 1350 Kč, dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami 2200 Kč.

Penzion Panenka: dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou 950 Kč, dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami 1600 Kč.

Penzion Efekt: dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou 1100 Kč, dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami 1600 Kč.Ceny jsou uvedeny vč. DPH a jsou platné na osobu a noc pro občany ČR i SR.
Stravování

Snídaně a občerstvení jsou zahrnuty v ceně ubytování. Snídaně budou podávány v příslušných ubytovacích zařízeních, občerstvení v úterý, středu a čtvrtek je pro všechny účastníky v hotelu Srní. Nápoje k občerstvení si hradí každý sám. Pondělní a úterní večeři si také zajišťuje každý účastník sám. Pro pozdní pondělní příjezdy, které budou předem nahlášeny, bude zajištěna obsluha v restauraci hotelu Srní. Ve středu se na společenském večeru podává večeře formou bufetu pro všechny účastníky a jejich doprovod ve společenském sále hotelu Šumava. Kromě přípitku si každý hradí nápoje sám.

Stornopodmínky

V případě zrušení účasti do 30.září 2009 se vrací 90% registračního poplatku, po tomto termínu se registrační poplatek nevrací. V případě zrušení objednaného ubytování do 1. října 2009 se bude fakturovat 10% částky za ubytování. Po tomto termínu bude fakturována celá částka.

Společenský program

úterý, 20. října 12:30 Autobusový výlet
20:00 Vinotéka a prohlídka posterů, hotel Šumava
středa, 21. října   12:30 Autobusový výlet (stejný program jako v úterý)
18:00 Společenský večer (bufetový stůl) v hotelu Šumava


Výlet

Účastníci se mohou přihlásit na registračním formuláři, na výlet vedený profesionálním průvodcem do bavorské Železné Rudy, s procházkou kolem Velkého javorského jezera, přes lázně Bodenmais, Zwiesel, do Regenhütte, kde bude navštíveno muzeum zvěře. Dále přes Železnou Rudu zpět do Srní. Zájemce o úterní nebo středeční výlet prosíme o označení na přihlášce v příslušné kolonce. Odjezd je vždy ve 12.30 hod. od hotelu Srní. Poplatek za výlet bude vybrán během konference v registraci.

Připojení na internet

Pro zájemce je k dispozici internet v recepci hotelu Srní a v recepci hotelu Šumava v ceně 15 Kč za čtvrt hodiny.

Doprava

Přímo do Srní není vlakové spojení a autobusová doprava je také omezená, ale pravidelné autobusové a vlakové spojení je do Sušice. Proto se doporučuje doprava vlastním vozidlem. Pro ostatní účastníky uvádíme vybrané vlakové a autobusové spoje.

Doporučená trasa Praha - Srní vlastním vozidlem
Praha - Strakonice - Horažďovice - Sušice. V Sušici kolem řeky po nábřeží, vlevo přes most a za mostem směr Dlouhá Ves, Anín, Rejštejn, Čeňkova Pila a Srní.
Délka trasy ze Smíchova do Srní je cca 170 km.

Doporučené vlakové spojení do Srní
Rychlík (R 352) Praha hl.n. odj.13:11, Smíchov odj. 13:19, Plzeň příj. 14:50, odj. 15:09, Horažďovice příj. 16:24, odj.16:27, Sušice příj.16:54, ze žel.stanice odjíždí autobus v 17:00 do Sušice (nábřeží) a v 17:05 odjezd autobusu do Srní, příjezd Srní 17:56.

Autobusové spojení do Srní
Praha autobusová stanice Na Knížecí - metro Anděl ( nástupiště č. 4 ) odj. 11:00 hod., Sušice nábřeží příj. 13.40 hod. Odjezd do Srní z nábřeží ( nástupiště č.3 ) v 13.50 hod. pravidelnou linkou Sušice- Modrava- Filipova Huť, příjezd Srní 14:35 (tento autobus jede pouze v pracovní dny).
Praha autobusová stanice Na Knížecí - metro Anděl (nástupiště č. 4) odj. 16:00 hod., Sušice nábřeží příj. 18:23. K tomuto autobusu již není ze Sušice do Srní spojení, proto organizační výbor zajistí pouze v pondělí jeho prodloužení do Srní, a sice na konečné stanici v Sušici (nábřeží) bude přistaven autobus ČSAD Sušice, ktrerý účastníky odveze do Srní. Vzhledem k tomu, že prodloužení je nutno objednat, žádáme Vás o včasné nahlášení požadavku. Výsledek bude sdělen každému zájemci. Poplatek za prodloužení linky (v 16:00 z Prahy) Sušice-Srní bude vybrán během konference v registraci.
Na autobusy z Prahy v 11:00 a v 16:00 doporučujeme objednat v předstihu místenku.


Vlakové spojení do Prahy
Vzhledem k nevhodné návaznosti místního autobusu ze Srní k vlaku Sušice – Praha doporučujeme místo vlakového spojení ze Sušice do Prahy použít autobus ČSAD.

Autobusové spojení do Prahy
Pravidelná linka ČSAD s odjezdem ze Srní 6:47, Sušice nábřeží příj. 7:54, Sušice nábřeží odj. 10:20, příj. Praha-Smíchov 12:50.
Pravidelná linka ČSAD s odjezdem ze Srní 10:01, příj. Sušice nábřeží 10:54, odj. 13:30, příj. Smíchov 16:05.
Pravidelná linka ČSAD s odjezdem ze Srní 15:35, příj. Sušice SOLO 16:27,odj. 16:33 do Klatov na autobusové nádraží, příj. 17:30, odj. autobusem do Prahy v 17:45, příj. Praha Florenc 20:25.

Kontakt

Do čtvrtka 15.10.2009:

Česká společnost chemického inženýrství
Novotného lávka 5
116 68 Praha l

Tel.: 221 082 333
E-mail : org@chisa.cz


Od neděle 18.10.2009:

Hotel Srní
Organizační výbor konference CHISA 2009

341 94 Srní

Mobil: 723 083 755 (jen po dobu konference)
Účastníkům konference je možno předávat pouze vzkazy.MENU


KONTAKT

ČSCHI
Novotného Lávka 5
111 68 Praha 1

Tel.: +420 221 082 333
Fax: +420 221 082 366
Email: org@chisa.cz