ORGANIZAČNÍ POKYNY


Přihláška

Po vyplnění přihlášky obdržíte heslo, kterým získáte kdykoliv přístup k Vašim uživatelským stránkám, na kterých budete mít možnost:
• přihlásit referát
• vložit souhrn
• vložit plný text
• registrace účasti
• zajistit ubytování


Termín pro přihlášení příspěvku je do 31. srpna 2011. Přihlášky budou přijímány i po tomto termínu, autoři však budou uvedeni pouze v dodatku. K přihlášce příspěvku musí být uveden výstižný souhrn v rozsahu nejvýše jedné strany.
Podrobné instrukce autorům (doc, 192 kB)

Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí a zařazení příspěvku do přednášek nebo do posterů. Plné texty budou požadovány do 15. srpna 2011 v elektronické podobě.

Seznam přihlášených příspěvků

Každý referát bude během jednoho až dvou dnů po přihlášení uveden v tabulce přihlášených příspěvků.

Předběžný odborný program konference

Předběžný odborný program konference bude uveden na webových stránkách konference od 25. září 2011.

Materiály konference

Program konference, souhrny příspěvků, seznam účastníků a CD ROM s plnými texty příspěvků.

Přehled termínů pro rok 2011

31. srpna

přihláška referátu, přednášky nebo posteru

15. září

zaslání plného textu

10. září

registrace na internetu za zvýhodněný poplatek

10. září

objednání ubytování, čím dříve bude objednáno, tím lze předpokládat přidělení požadovaného ubytování

24. října

registrace v Srní

25. října

zahájení konference

Registrační poplatky (vč. DPH)

Člen ČSCHI, SSCHI

3100 Kč

Ostatní účastníci

3600 Kč

Studenti a doktorandi

2100 Kč

Po 10.září se všechny registrační poplatky zvyšují o 300 Kč.

Přednášející platí standardní registrační poplatek. Doprovázející osoby registrační poplatek neplatí. Po Vaší registraci k účasti Vám bude na Vašich uživatelských stránkách vygenerována faktura na proplacení registračního poplatku. Prosíme o zajištění jejího neprodleného proplacení Vaší organizací.

Podmínkou pro uvedení referátu v programu konference je zaplacení registračního poplatku. Pokud registrační poplatek nebude zaplacen v termínu, nebude referát uveden v konečném programu.

Firmy nebo instituce, které mají zájem o reklamu v tištěných materiálech konference či účast na výstavce, prosíme, aby kontaktovaly organizační výbor konference ( org@chisa.cz ).

Předběžný program konference

Pondělí

24. října

Příjezdový den

Úterý

25. října

Odborný program a posterová sekce - celý den

Středa

26. října

Odborný program po celý den a do 13:00 posterová sekce

Čtvrtek

27. října

Dopoledne odborný program, odpoledne odjezdy účastníků. Ve 13:00 zasedání HV ČSCHI

Ubytování a stravování účastníků

stravování není (kromě snídaně) zahrnuto v registračním poplatku, ale v ceně ubytování

Stravování

Snídaně, obědy, ochutnávka vín a společenská večeře jsou zahrnuty v ceně ubytování. Snídaně budou podávány v příslušných ubytovacích zařízeních, oběd v úterý, středu a čtvrtek je pro všechny ubytované účastníky v hotelu Srní. Nápoje k obědu si hradí každý sám. Pondělní a úterní večeři si také zajišťuje každý účastník sám. Pro pozdní pondělní příjezdy, které budou předem nahlášeny, bude zajištěna obsluha v restauraci hotelu Srní. Ve středu se na společenském večeru podává večeře formou rautu pro všechny účastníky a jejich doprovod ve společenském sále hotelu Šumava. Kromě přípitku si každý hradí nápoje sám.

Stornopodmínky

V případě zrušení účasti do 1.září 2011 se vrací 90% registračního poplatku, po tomto termínu se registrační poplatek nevrací. V případě zrušení objednaného ubytování do 1. října 2011 se bude fakturovat 10% částky za ubytování. Po tomto termínu bude fakturována celá částka.

Společenský program

úterý, 25. října

12:30

Autobusový výlet

20:00

Vinotéka a prohlídka posterů, hotel Šumava

středa, 26. října

12:30

Autobusový výlet (stejný program jako v úterý)

18:00

Společenský večer (raut) v hotelu Šumava

Doprava

Přímo do Srní není vlakové spojení a autobusová doprava je také omezená, ale pravidelné autobusové a vlakové spojení je do Sušice. Proto doporučujeme dopravu vlastním vozidlem. Pro ostatní účastníky uvádíme vybrané vlakové a autobusové spoje.

Doporučená trasa Praha - Srní vlastním vozidlem:
Praha - Strakonice - Horažďovice - Sušice. V Sušici kolem řeky po nábřeží, vlevo přes most a za mostem směr Dlouhá Ves, Anín, Rejštejn, Čeňkova Pila a Srní. Délka trasy ze Smíchova do Srní je cca 170 km.

Doporučené vlakové spojení do Srní:
Rychlík (R 352 Jan Hus) Praha hl.n., odj.13:10, Smíchov, odj. 13:18, Plzeň, příj. 14:50, odj. 15:09 (Os 8913), Horažďovice, příj. 16:19, odj. 16:21 (Os 17516), Sušice, příj. 16:45, ze žel. stanice odjíždí autobus v 17:00 do Sušice, nábřeží, a v 17:05 odjezd autobusu do Srní, příjezd Srní 17:56. Celkový čas 4 hod. 46 min, cena 293 Kč.

Autobusové spojení do Srní
Praha autobusová stanice Na Knížecí - metro Anděl (nástupiště č. 4), odj. 11:00 hod., Sušice nábřeží příj. 13:30 hod. Odjezd do Srní z nábřeží (nástupiště č.3) ve 13:50 hod. pravidelnou linkou Sušice – Modrava - Filipova Huť, příjezd Srní 14:35. Celkový čas 3 hod. 35 min. Tento autobus jede pouze v pracovní dny.

Vlakové spojení do Prahy
Vzhledem k nevhodné návaznosti místního autobusu ze Srní k vlaku Sušice – Praha doporučujeme místo vlakového spojení ze Sušice do Prahy použít autobus ČSAD.

Autobusové spojení do Prahy
Pravidelná linka ČSAD s odjezdem ze Srní 6:47, Sušice nábřeží příj. 7:54, Sušice nábřeží odj. 10:35, příj. Praha Na Knížecí 12:55.

Pravidelná linka ČSAD s odjezdem ze Srní 10:01, příj. Sušice nábřeží 10:54, odj. 12:50, příj. Praha Na Knížecí 15:25.

Pravidelná linka ČSAD s odjezdem ze Srní 15:35, příj. Sušice Nádraží u samoobsluhy 16:29, odj. 16:35 do Klatov na autobusové nádraží, příj. 17:30, odj. autobusem z Klatov do Plzně v 17:50, příj. Plzeň CAN 18:50, odj. do Prahy 19:00, příj. Praha Zličín 20:00.

MENU


KONTAKT

ČSCHI
Novotného Lávka 5
111 68 Praha 1

fax: +420 221 082 366
e-mail: org@chisa.cz